Menu Główne » Gastronomia » Witryna chłodnicza
witamy Refrigerated display

JK 95 – STELLA Refrigerated vitrine
/Witryna chłodnicza STELLA

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT /OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
•    Construction of stainless steel / Konstrukcja ze stali nierdzewnej
•    Double side glass with serigraphy / Szyby boczne zespolone z sitodrukiem
•    3 rows of flap doors on the front /3 rzędy uchylnych klapek na froncie
•    Highlighted, glass shelves /Półki szklane, podświetlane
•    Storage chamber /Komora przechowalnicza
•    Forced cooling / Chłodzenie wymuszone
•    Temperature range / Zakres temperatur: +6  +12 0C
•    Automatic defrosting /Automatyczne rozmrażanie
•    Automatic water evaporation /Automatyczne odparowanie skroplin
•    Humidity controller - hygrostat / Regulator wilgotności - higrostat


OPTIONS /OPCJE:
•    Ultrasonic humidifier /Nawilżacz ultradźwiękowy
•    For external condensing unit - cooling power demand: 1000 W/1mr at evaporating temp. -100C /Pod agregat zewnętrzny     - zapotrzebowanie mocy chłodniczej: 1000 W/mb przy temp. odparowania -100C

TYPE /TYP:

 JK 95

Length /Długość

Depth /Głębokość

Height /Wysokość

Useful capacity

/Pojemność użytkowa

Weight /Ciężar

Daily consumption

/Dzienne zużycie energii

017

1200

700

1630±30

1,0

200

14,5